Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
| English

 Trình soạn Nội dung ‭[2]‬


  • THỜI GIAN LÀM VIỆC

  • Thứ Hai - Thứ Sáu: từ 8:30-17:3​0

  • CÁC NGÀY NGHỈ LỄ 2022

  • Ngày 01/01: Tết Dương lịch​
  • Ngày ​29/1 - 6/2: Tết Nguyên Đán
  • Ngày 11/4 (10/3 Âm lịch): Giỗ tổ Hùng Vương
  • Ngày 30/4: Ngày Thống nhất đất nước​
  • Ngày 01/5: Ngày Quốc tế Lao động
  • Ngày 1-2/9: Quốc khánh
  • và các ngày lễ của nước sở tại.

 Trình soạn Nội dung ‭[1]‬

​​

Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:82a590a0-973f-f0c8-06c2-f57df53635d3
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:82a590a0-973f-f0c8-06c2-f57df53635d3
Unable to display this Web Part. To troubleshoot the problem, open this Web page in a Microsoft SharePoint Foundation-compatible HTML editor such as Microsoft SharePoint Designer. If the problem persists, contact your Web server administrator.


Correlation ID:82a590a0-973f-f0c8-06c2-f57df53635d3
    Về đầu trang