​​​​ĐẠI SỨ QUÁN CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM TẠI UCRAINA
ПОСОЛЬСТВО СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В'ЄТНАМ В УКРАЇНІĐịa chỉ: Số 51 A, Tovarna, tp. Kyiv, Ucraina 01103
Адреса: вул. Товарна, буд. 51 A, м.Київ, Україна 01103 
Điện thoại (Тел): +38 (044) 284 5740
Fax (Факс): +38 (044) 284 5542
Đường dây nóng (для екстреного зв'язку): +38 (093) 115 2166 
Điện thoại & fax bộ phận lãnh sự (Консульський відділ): +38 (044) 284 5543
Email: vnemb.ua@mofa.gov.vn​


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​