Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In
| English

 Trình soạn Nội dung

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI UCRAINA


​Đại sứ: 

          Tiến sĩ Nguyễn Hồng Thạch - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

Các cán bộ Đại sứ quán:  

          Ông Trần Quốc Mạnh - Tham tán

          Ông Nguyễn Như Lân - Tham tán

          Bà Phan Thanh Mỹ - Bí thư thứ nhất​

          Ông Nguyễn Cao Cường - Bí thư thứ nhất

          Ông Nguyễn Đức Hậu - Bí thư thứ nhất

          Ông Hoàng Trung Hải - Bí thư thứ hai

          Bà Nguyễn Thanh Thảo - Bí thư thứ hai

          Ông Đặng Quang Mạnh - Nhân viên

          Ông Vũ Xuân Mong - Nhân viên

          Ông Trần Quang Khải - Nhân viên​

Văn phòng Thương vụ: 

          Ông Hoàng Đình Chại - Bí thư thứ nhất

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng:

          Ông Nguyễn Đình Phúc - Tùy viên Quốc phòng

          ​Ông Lê Khánh Hoàng - Phó Tùy viên Quốc phòng


    Về đầu trang