Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Sign In | Tiếng việt
 • ​​


  STAFFS AT THE EMBASSY OF VIET NAM IN UKRAINE


  ​Ambassador: 

  H.E. Dr. Nguyễn Hồng Thạch - Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary

  Staffs: 

  Mr. Nguyễn Như Lân - Counselor

  Ms. Phan Thanh Mỹ - First Secretary​

  Mr. Nguyễn Cao Cường - First Secretary

  Mr. Nguyễn Đức Hậu - Firs​​t Secretary

  Mr. Hoàng Trung Hải - Second Secretary

  Ms. Nguyễn Thanh Thảo - Second Secretary

  Ms. Hoàng Tường Vân - Attaché

  Mr. Nguyễn Văn Tuấn - Staff

  Mr. Vũ Xuân Mong - Staff

  Mr. Tống Đình Khừu - Staff​ 

  Trade Office: 

  Mr. Hoàng Đình Chại - First Secretary

  Defense Attaché Office:

  Mr. Nguyễn Quang Chiến - Military Attaché

  Mr. Lê Khánh Hoàng - As​sistant​


    • BONGOAIGIAO-EN.jpg

 • baohocongdan.gif
    Go Top