Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đăng nhập
| English
 • DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO – ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI UCRAINA

  1.     Ông Nguyễn Anh Tuấn - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

  Các Phòng/Ban chức năng:

  Phòng Chính trị - Đối ngoại:

  2.     Bà Kiều Hà Liên - Tham tán, Trưởng phòng

  3.     Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Bí thư thứ nhất

  4.     Bà  Lê Thị Thu Phương - Bí thư thứ nhất

  Phòng Kinh tế - Thương mại:

  5.     Ông Hồ Trung Thanh - Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng

  6.     Ông Hoàng Đình Chại – Bí thư thứ nhất

  Phòng Lãnh sự:

  7.     Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất – Trưởng phòng

  8.     Nguyễn Đức Hậu - Bí thư thứ nhất

  Ban công tác cộng đồng:

  9.     Ông An Vũ Bình - Bí thư thứ nhất – Phó ban

  Văn phòng Tùy viên Quốc phòng:

  10.  Ông Nguyễn Đình Phúc - Tùy viên Quốc phòng

  11.  Ông Vũ Tuấn Anh - Phó Tùy  viên  Quốc phòng

  Văn phòng:

  12.  Bà Nguyễn Hồng Phương – Bí thư thứ nhất, Chánh Văn phòng

  13.  Bà Nguyễn Hòa Khánh – Bí thư thứ hai, Thư ký Đại sứ

  14.  Đặng Quang Mạnh – Nhân viên

  15.  Ông Vũ Xuân Mong – Nhân viên

  16.  Ông Trần Quang Khải - Nhân viên​


 • BNG.jpg

 • baohocongdan.gif​​
    Về đầu trang