Bỏ qua Lệnh Ruy-băng
Bỏ qua nội dung chính
Đăng nhập
| English

 Trình soạn Nội dung

DANH SÁCH CÁN BỘ NGOẠI GIAO – ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI UCRAINA

1.     Ông Nguyễn Anh Tuấn - Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền

Các Phòng/Ban chức năng:

Phòng Chính trị - Đối ngoại:

2.     Bà Phan Thanh Mỹ– Bí thư thứ nhất​, Trưởng phòng

3.     Bà Nguyễn Thị Hải Yến – Bí thư thứ nhất

4.     Bà  Lê Thị Thu Phương - Bí thư thứ nhất

5.     Bà Nguyễn Hòa Khánh – Bí thư thứ hai

Phòng Kinh tế - Thương mại:

6.     Ông Hồ Trung Thanh - Bí thư thứ nhất, Trưởng phòng

7.     Ông Hoàng Đình Chại – Bí thư thứ nhất

Phòng Lãnh sự:

8.     Ông Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất – Trưởng phòng

9.     Ông Nguyễn Đức Hậu - Bí thư thứ nhất

Ban công tác cộng đồng:

10.     Ông An Vũ Bình - Bí thư thứ nhất – Phó ban

Văn phòng Tùy viên Quốc phòng:

11.  Ông Nguyễn Đình Phúc - Tùy viên Quốc phòng

12.  Ông Vũ Tuấn Anh - Phó Tùy  viên  Quốc phòng

Văn phòng:

13.  Bà Nguyễn Hồng Phương – Bí thư thứ nhất, Chánh Văn phòng

14.  Ông Đặng Quang Mạnh – Nhân viên

15.  Ông Vũ Xuân Mong – Nhân viên

16.  Ông Trần Quang Khải - Nhân viên​


  • BNG.jpg

  • baohocongdan.gif​​
    Về đầu trang