​​​​ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI U-CRAI-NA
ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI U-CRAI-NA
Địa chỉ– АДРЕС​: Tp Kiev, phố Tovarnaya, 51 A -  г. Киев, ул. Товарная, 51 А
- Điện thoại /Fax: 284 5542
- Ngoài giờ: +380 93 115 2166 
- Phòng Lãnh sự (ĐT/Fax): 284 5738/284 5543
- Email: vnemb.ua@mofa.gov.vn
- Mã: 00-380-44
- Đường dây nóng:+380.63.701.79.79, +380.93.115.21.66.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​