​​​​ĐẠI SỨ QUÁN CHXHCN VIỆT NAM TẠI U-CRAI-NA
ПОСОЛЬСТВО СОЦІАЛІСТИЧНОЇ РЕСПУБЛІКИ В'ЄТНАМ В УКРАЇНІ

Địa chỈ: Số 51 A​, Phố Tovarna, Thành phố Kyiv
АДРЕС​:​  51 A,  Вул. Товарна, Київ 
- Điện thoại /Fax: +380.44.​284 5542
- Ngoài giờ: +380 93 115 2166 
- Phòng Lãnh sự (ĐT/Fax): +380.44.284 5543
- Email: vnemb.ua@mofa.gov.vn
- Mã: 00-380-44
- Đường dây nóng: +380.93.115.21.66.


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​