TIỂU SỬ TIẾN SỸ NGUYỄN HỒNG THẠCH

Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam

tại Ucraina, kiêm nhiệm Moldova

 

1987                      Tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế Moscow, Liên Xô cũ

1990 -1995            Phóng viên, Biên tập viên

                              Tạp chí Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao

1997                      Thạc sỹ, Đại học Tổng hợp Quốc gia Australia

2000                      Tiến sỹ, Đại học New South Wales, Australia

2000-2002             Chuyên viên

                              Vụ Chính sách Đối ngoại, Bộ Ngoại giao

2002-2005             Trưởng Ban Biên tập, Phó Tổng Biên tập

                              Báo Thế giới và Việt Nam, Bộ Ngoại giao

2005-2006             Phó Vụ trưởng, Phó Trưởng ban

                              Ban Nghiên cứu Lịch sử Ngoại giao, Bộ Ngoại giao

2007-2010             Tham tán

                              Đại sứ quán CH XHCN Việt Nam tại Hoa Kỳ

2010-2011             Phó Vụ trưởng

                              Vụ Đông Nam Á-Nam Á-Nam Thái Bình Dương, Bộ Ngoại giao

2011-2014             Vụ trưởng

                              Vụ Nghiên cứu tổng hợp, Ban Đối ngoại Trung ương

2014-2018             Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam

                              tại CH Hồi giáo Iran, kiêm nhiệm Syria và Iraq

2018-2020             Tổng Biên tập

                              Tạp chí Đối ngoại, Ban Đối ngoại Trung ương

Từ 12/2020            Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN Việt Nam

                              Tại Ucraina, kiêm nhiệm Moldova

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​