ĐẠI SỨ NGUYỄN ANH TUẤN TIẾP ĐẠI SỨ THÁI LAN TẠI BA LAN KIÊM NHIỆM UCRAINA

      Chiều ngày 28/2/2019 Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn đã tiếp xã giao bà Sansanee Sahussarungsi, Đại sứ Thái Lan tại Ba Lan kiêm nhiệm Ucraina, nhân dịp bà Đại sứ sang làm việc với Bộ Ngoại giao Ucraina. 


ĐS TL2.jpg

​        Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chào mừng Đại sứ Sansanee Sahussarungsi, giới thiệu với bà về Sứ quán Việt Nam và một số hoạt động của Sứ quán ba nước ASEAN tại Ucraina gồm Việt Nam, Indonesia và Malaysia. Đại sứ chia sẻ với bà Đại sứ về kế hoạch tổ chức Lễ thượng cờ ASEAN vào đầu tháng Tám và hoạt động giới thiệu ẩm thực ASEAN và mời bà Đại sứ bố trí thời gian sang Kyiv tham dự. Bà Đại sứ đã cám ơn Đại sứ Tuấn và cho biết trong trường hợp bà không sang tham dự được, Lãnh sự danh dự của Thái Lan tại Kyiv sẽ thay mặt bà tham dự các sự kiện trên. Bà Đại sứ cũng chia sẻ với Đại sứ Tuấn về Sứ quán Thái Lan và hoạt động của Cộng đồng ASEAN tại Warsaw nơi có Sứ quán của 5 nước ASEAN gồm Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines và Việt Nam và mong có dịp được đón tiếp Đại sứ Tuấn tại Warsaw. Hai Đại sứ sau đó đã trao đổi thông tin về cộng đồng Việt Nam và cộng đồng Thái Lan tại Ucraina, chia sẻ kinh nghiệm trợ giúp cộng đồng.

ĐS TL1.jpg

Đại sứ Nguyễn Anh Tuấn chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ  Sansanee Sahussarungsi 


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​