​​

THÔNG BÁO
Về việc khôi phục lại hoạt động của Đại sứ quán


               
​Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina xin thông báo:

Do tình hình chiến sự, thời gian qua Đại sứ quán đã phải tạm di chuyển đến thành phố Lviv.

Đại sứ quán sẽ khôi phục lại hoạt động tại trụ sở Đại sứ quán tại Kyiv kể từ thứ Hai, ngày 30/5/2022./.  


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​