THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG BẢO HỘ CÔNG DÂN

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina trân trọng thông báo về việc thay đổi số điện thoại đường dây nóng bảo hộ công dân như sau:

- Số Tổng đài bảo hộ công dân của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao Việt Nam đổi từ số +84 462 844 844 trước đây thành số +84 981 84 84 84

- Số điện thoại đường dây nóng Bảo hộ công dân của Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina đổi từ số +380.93.115.21.66 trước đây thành số +380.93.029.38.89

Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Ucraina trân trọng thông báo!


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​