Khuyến cáo công dân của Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao liên quan đến tình hình tại Ucraina

(Ngày 18/10/2022)

Tình hình xung đột tại Ucraina thời gian qua tiếp tục có những diễn biến rất phức tạp và khó lường. Do đó, Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân, cộng đồng người Việt Nam:

- Đối với người đang ở tại Ucraina: cần sẵn sàng phương án tốt nhất để giữ an toàn cho bản thân và gia đình, trong đó có việc sơ tán khỏi các thành phố lớn, tránh xa các khu vực nguy hiểm; giữ liên lạc thường xuyên với các hội đoàn và Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina;

- Đối với người hiện chưa đến Ucraina: không đến Ucraina trừ trường hợp thực sự cần thiết;

- Thường xuyên theo dõi những thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài) để phản ứng kịp thời.

Để nhận được sự hỗ trợ trong trường hợp cần trợ giúp, công dân có thể liên hệ theo số đường dây nóng bảo hộ công dân:

Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina: +380.636.252.992

Đại sứ quán Việt Nam tại Nga: +7.903.682.1617

Tổng đài Bảo hộ công dân: +84.981.84.84.84​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​