Đại sứ và Phu nhân cùng ngài Quốc vụ khanh Moldova nâng cốc chúc mừng Lễ kỷ niệm

IMG_2089.jpg

Lễ phát hành phong bì bưu chính và tem kỷ niệm


  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​