​​​

ĐIỆN MỪNG CỦA CHỦ TỊCH NƯỚC NGUYỄN PHÚ TRỌNG GỬI TỔNG THỐNG ĐẮC CỬ DE-LEN-XKI


Ngày 03 tháng 5 năm 2019 Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện chúc mừng Tổng thống đắc cử De-len-xki. Toàn văn bức điện như sau:


ĐIỆN MỪNG

                                                                                                              

                                                                                                                          Hà Nội ngày 03 tháng 5 năm 2019

 

          Ngài V. DE-LEN-XKI

         Tổng thống đắc cử

         U-crai-na

         Ki-ép

 

                           Thưa ngày Vô-lô-đi-mi-a De-len-xki,

 

               Thay mặt Nhà nước và nhân dân Việt Nam, tôi xin gửi đến Ngài lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp            được bầu làm Tổng thống U-crai-na với sự tín nhiệm cao của nhân dân U-crai-na.

                   Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, với sự lãnh đạo của Ngài, đất nước U-crai-na sẽ tiếp tục phát triển phồn                vinh, đáp ứng nguyện vọng của nhân dân U-crai-na; quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác toàn diện giữa            Việt Nam và U-crai-na tiếp tục được củng cố và mở rộng vì lợi ích chung của nhân dân hai  nước.

                  Nhân dịp này, tôi xin chúc Ngài dồi dào sức khỏe, đạt nhiều thành tích trên cương vị đầy trọng trách của           mình./.

 

                                                                                                                                Trân trọng,

                                                                                                                    NGUYỄN PHÚ TRỌNG

                                                                                                                               ​ Chủ tịch

                                                                                                     Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam​

  ​​  ​​​​​​​​​​​​​   ​​​